Brads black heart

Još jedan varijetet sa imanja Wild Boar u Kaliforniji. Prvo je bio poznat kao Crno srce, ali mu je kasnije vlasnik imanja, Brad Gates, dodao svoje ime. Verovatno je nastao promenom iz Black from Tula, varijetetu po kojem je ovo imanje poznato. Kao i sve crne sorte, ima malu žicu earthy ukusa, lepu boju i prijatnu teksturu. Kod mene nije rastao velik, oko 100gr, mada su zabeležene bašte u kojima je išao i preko 200

Poreklo: USA
U ponudi su samo one sorte navedene na stranicama PONUDA SEMENA i PONUDA RASADA.