Egyptian

Poreklo ovog varijeteta je vrlo nejasno i niko sa sigurnošću ne može da tvrdi odakle je potekao. Neke urbane legende o piramidama i starom semenu u njima nisu tačne i ne služe na čast sajtovima koji šire ovu priču. Krasi ga izuzetan ukus, sladak, crvena boja i plod koji se blago sužava ka vrhu.

Poreklo: nepoznato
U ponudi su samo one sorte navedene na stranicama PONUDA SEMENA i PONUDA RASADA.