Green salad

Još malo i proslaviće 20. rodjendan. Izašao je iz bašte Toma Wagnera pod imenom Green Elf, ali je (ne znam zašto) prekršten u Green lime salad ili Lime green salad. Ukus mu je blao kiselkast i odličan je u kombinaciji sa slatkastim varijetetima i zelenom salatom.

Poreklo: Jermenija
U ponudi su samo one sorte navedene na stranicama PONUDA SEMENA i PONUDA RASADA.