Lipolist

Crveni, krupan, beef tipa, može da naraste preko 1 kg, normalnog lista. Slatkast, sa vrlo malo kiseile.

Izvor: Vukašin Marinkovic, Lipolist.

Poreklo:  Lipolist, Srbija
NIJE U ponudi su samo one sorte navedene na stranicama PONUDA SEMENA i PONUDA RASADA.