Ananas noire

Ossnova je sorta Ananas, ali je došlo do ukrštanja sa nekom od zelenih sorti, pa je sad meso crvenkasto-zeleno-oker. Kao i svi tamniji varijeteti, ovaj ima intenzivniji ukus od svog svetlijeg rodjaka. Ako ima manu - ne može dugo da stoji, možda 2 dana nakon branja. Lepo rodi. Za njegovo očuvanje, zaslužan je belgijski botaničar, Pascal Moreau.

Poreklo: Belgija
U ponudi su samo one sorte navedene na stranicama PONUDA SEMENA i PONUDA RASADA.