Carmello

Ovo je dehibridizovana sorta. Gari Isben iz Tomatofesta je uzeo ovaj popularni francuski hibrid i pet godina radio selekciju i dehibridizaciju. Uspeo je da 1993, god. Proizvede istu sortu koja se razmnožava otvorenim oprašivanjem i daje plodno potomstvo istih osobina. Nešto slično je uradjeno i sa Sweet 100. Odličan, rodan, čvrst, prijatnog kusa, otporan na duže stajanje.

Poreklo: Francuska
U ponudi su samo one sorte navedene na stranicama PONUDA SEMENA i PONUDA RASADA.