Flora DADE

Ova sorta je proizvedena ciljanim ukrstanjem starih sorti na Univerzitetu Florida a u cilju dobijanja sorte otporne na visok stepen vlage u vazduhu. Pojavila se 1976 i vrlo brzo stekla veliku popularnost na jugu USA. Otporna na visoke temperature i vlažnost, relativno brzo sazri, plodovi nisu tako veliki ali su čvrsti i mogu dugo da stoje ubrani.

Poreklo: Florida, USA
U ponudi su samo one sorte navedene na stranicama PONUDA SEMENA i PONUDA RASADA.