Indigo apple

 Nastao je a farmi Wild Boar, Napa, Kalifornija, kao potomak OSU Blue, samo dosta krupniji. Kao i ostali paradajzi ovog tipa, vrlo tamne boje, deep purple :) tamo gde je Sunce obasjavalo plod. Ostatak ploda i unutrašnjost su crveni. Intenzivna boja, slabiji ukus. Vrlo atraktivan u svakoj posudi.

Poreklo: USA
U ponudi su samo one sorte navedene na stranicama PONUDA SEMENA i PONUDA RASADA.