Vinogradski

Ranije se mnogo više vodilo računa da se iskoristi svaka mrva aspoložive zemlje. Mnogi su imali male bašte,male voćnjake, male vinograde... Kada ste posledni put videli paradajz posadjen u nekom vinogradu?

Ovo je paradajz koji će pristojno rasti na sakoj podlozi, pa i na onoj polueskovitoj, propusnoj i konstantno osunčanoj, kakva je kod većine vinograda. Iako su plodovi mali, oko 3-4cm, puni su ukusa i svaki je kao zipovani veliki plod - puno ućivanja u maloj gramaži.

Poreklo: Ukrajina
U ponudi su samo one sorte navedene na stranicama PONUDA SEMENA i PONUDA RASADA.